1.      Mi a különdbség a RAID 4 és a RAID 5 megoldások között?

A RAID 5 lényegében a RAID 4 javítása.
A paritás blokkot az adatok közé keverjük, így a lemezek igénybevétele egyforma.
A paritás információt nem egy kitüntetett meghajtón (RAID 4), hanem „körbeforgó paritás” használatával (RAID 5), egyenletesen az összes meghajtón elosztva tárolja.

2.      Mi az a 3 állapotú processzus modell?
Blokkolt – Futásra kész - Futó
- A processzus eseményre várva blokkolt
- Az ütemező másik processzust szemelt ki
- Az ütemező ezt a processzust szemelte ki
- Az esemény bekövetkezett

3.      Mik az ütemezési algoritmusok céljai?
Minden rendszer
- Pártatlanság
- Elvek betartása
- Egyensúly
I. Kötegelt rendszerek
- Áteresztő képesség
- Áthaladási idő
- CPU kihasználtság
II. Interaktív rendszerek
- Válaszidő
- Arányosság
III. Valós idejű rendszerek
- Határidők betartása
- Adatvesztés elkerülése
- Előrejelezhetőség

4.      Mik a Holtpont kialakulásának szükséges feltételei?
- Kölcsönös kizárás feltétel – legyenek olyan

erőforrások a rendszerben, melyeket a folyamatok csak

kizárólagosan használhatják.
- Foglalva várakozás – legyen olyan folyamat, amely

lefoglalva tart erőforrásokat, miközben erőforrásra

várakozik.
- Megszakíthatatlanság – a folyamat addig

birtokolhatja az erőforrást, amíg el nem engedi.
- Körkörös várakozás – két vagy több processzusból álló

ciklikus láncnak kell kialakulnia, melynek mindegyik

processzusa olyan erőforrásra vár, melyet a láncban

következő processzus fogva tart.

5.      Mit jelent a merevlemezeknél az interleaver technika?
Alacsony formátum (nincs, egyetlen/dupla közéillesztés)
Egy szektor beolvasása után az adatot át kell adni az operációs rendszernek, ez időbe kerül és amikor a következő kérés bejön elmulasztja a szektort.
A modern eszközök nem használják az „interleaving” technikát, inkább beolvassák az egész track-et az eszközvezérlő cache-ébe.

6.      Mi az a szemafor?
A szemafor a szinkronizációs problémák megkönnyítésére szolgáló programozás technikai eszköz, egy speciális változótípus, melyet csak két, hozzá tartozó, osztatlan művelettel lehet kezelni: up és down. (a szemaforváltozó más utasítással nem érhető el):  down: while s<1 do ; s:=s-1;  up: s:=s+1;

7.      Mi az MMU, mi a fő feladata?
Az MMU a processzornak egy hardveres áramköri része, melynek teljes neve a Memory Management Unit. Fő feladata, hogy a processzusok virtuális memória címterében előforduló címhivatkozásokat -a laptábla vagy szegmensleírók szabályai által meghatározott módon- megfelelteti/lefordítja a memória buszhoz csatlakozó memória cellák fizikai elérési címére. Ezen kívül a virtuális egységek (szegmens, lap) védelmének (olvasás, írás, végrehajtás) sérülése és az érvénytelen cím-megfeleltetések esetén kivételt vált ki, melyet a processzor a megszakításokhoz hasonló módon kivétel-kezelő eljárásokkal tud kezelni.

8.      Mi az a Round Robin ütemezés?
- Minden processzusnak ki van osztva egy időintervallum – időszelet
- Ha az időszelet letelte utána processzus még fut, akkor átadódik a vezérlés egy másik processzusra
- Legrégebbi, legegyszerűbb, legpártatlanabb, legszélesebb körben alkalmazott algoritmus, feltételezi, hogy minden processzus egyformán fontos.
Környezetátkapcsolás (processzus-átkapcsolás, kontextus váltás)

Problémák:
- Időszelet túl kicsire választása
   - túl sok processzus átkapcsolást okoz
   - csökken a CPU hatékonysága
- Időszelet túl nagyra állítása
   - Rövid interaktív kérésekre gyenge válaszidő

9.      Mi az a belső töredezettség?
A lefoglalt memórián belüli részt vesztegetünk el.

10.  Mi a külső töredezettség?
A lefoglalt memóriához képesti külső részeket vesztegetünk el.

Összmemória lehet, hogy elég lenne, de szét van szórva.

Memóriatömörítés használható.


 

11.  Mi a különbség a felhasználói és a kernel szintű szálak között?
Kernel előnyök:
- Parallel működés
   - Blokkolt I/O és számítás átlapolható
   - Ki tud használni több processzort
Kernel Hátrányok:
- Szál létrehozás és lezárás esetén szükség van a kernelbe lépésre (rendszerhívásra)
- „Drágább” mint a felhasználói szintű
Felhasználói előnyök:
 - Szálak közötti kapcsolás gyorsabb
    - Nincs szükség kernel csapdára, rendszerhívásra
 - Bármelyik operációs rendszer alatt implementálható
 - Nagy számú szál hozható létre alkalmazásonként
Felhasználói hátrányok:
 - A szálnak önként kell feladnia a futását
    - Nincs óra megszakítás a szálhoz
    - Együttműködő többszálas programozás
 - Nem használja ki, ha több CPU van a gépben
 - Ha egy szál blokkolt, akkor az egész processzus blokkolt, hiszen a kernel semmit nem tud a szálakról

12.  Mi a laptábla és a TLB?
A laptábla célja, hogy a lapokat lapkeretekre képezzük le, lényegében egy függvény, melynek argumentuma: a virtuális lapszám, az eredmény: a lapkeret száma. TLB azaz Translation Lookaside Buffer (címfordítási gyorsítótár vagy asszociatív memória) egy hardver eszköz, mely a laptábla megkerülésével – annak használata nélkül – képezi le a logikai címeket fizikai címekre.

13.  Lehet-e túl kicsi időszeletet választani Round Robin ütemezésnél? Indoklás!
Igen lehet, de túl sok processzus átkapcsolást okoz és csökken a CPU hatékonysága.


 

14.  Memória foglalási stratégiák bejelölése a mellékelt ábrában plusz 1-1 sor magyarázat!

- First-fit – leggyorsabb, legkevesebbet keres – nagy külső töredezettség
- Next-fit – lassabb mint a first-fit – utoljára sikeresen lefoglalt helytől kezdődik
- Best-fit – next-fitnél több memóriát eszik – külső töredezettséget generál
- Worst-fit – legroszabb, nem lesz sok kis lyuk cserébe nagy maradék lyuk.

15.  Mi az a processzus? Mi a különbség közte és program között?
A processzus egy végrehajtás alatt álló program, a program egy memóriában futó példánya.
A program utasítások csoportja egy meghatározott feladat végrehajtásához, míg a processzus végrehajtási program. Míg egy processzus aktív entitás, a program passzívnak tekinthető.

 

16.  Mit jelentenek a Rendszerhívás, függvényhívás, megszakítás? Mi a különbség köztük?
A rendszerhívások függvények, meg lehet őket hívni a programunkba, ezek a függvények az operációs rendszerben vannak implementálva (ez a szabványos interface), rendszerhívások segítségével kérhetjük meg az operációs rendszert arra, hogy hajtson végre olyan utasításokat, amiket csak a kernel tud megtenni a ring 0-ban. A megszakítás egy olyan hardveres megfontolás, ami lehetővé teszi a számítógépnek, hogy tudjon reagálni az aszinkron eseményekre, felfüggessze azt, amit éppen csinál, úgy, hogy ahhoz vissza is tudjon térni később.


 

17.  Holt gráf, hogy detektálunk vele holtpontot, példa ábrát felrajzolni!
Ez egy mélységi bejárás. Ki kell választani egy kezdőpontot, innentől a nyilak irányába elkezdjük a gráf bejárást. A csomópontokhoz hozzárendelünk egy bitet, ami azt fogja jelenteni, hogy ott már jártunk.

18.  Mi a lap, lapkeret? Mi a laptábla? Milyen problémái vannak, mi ezekre megoldás?
A virtuális memória és a fizikai memória egységei közötti megfeleltetést a laptáblák segítségével valósítjuk meg. Ezek a memóriában helyezkednek el és céljuk az, hogy a virtuális lapokat lapkeretekre képezzük le. Matematikai értelemben a laptábla egy függvény, ahol a virtuális lapszám az argumentum, a lapkeret száma pedig az eredmény.
Két probléma:
- A laptábla nagyon nagy lehet, leképezés gyors legyen
Megoldás:
- Laptábla tördelése -> többszintű laptábla.

19.  Mi az inode és mire használják?
Minden fájlhoz tartozik egy inode, ez tartalmazza a fájlok összes

metaadatát, és az allokációs információkat.

20.  Mi a virtuális tárkezelés? Mi a laphiba?

A virtuális memória lényege, hogy a program, az adat és a verem együttes mérete meghaladhatja a fizikai memória mennyiségét, mert az operációs rendszer csak a program éppen használt részét tartja majd a memóriában, a többi a lemezen van.

Ha egy program olyan lapot akar olvasni vagy írni, ami nincs hozzáírva az ő memóriaterületén belül fizikai lapkerethez, az a laphiba.

21.  FAT tábla és fájlrendszer előnyök és hátrányok?
Előny:
- A teljes blokkméret rendelkezésre áll adattárolásra
- A közvetlen elérés is egyszerűbb (lista memóriában nem a lemezen van)
- Első blokk tárolódik

Hátrány:
- A teljes táblázatnak a memóriában kell lennie a működéshez


 

22.  Miért nem használjuk az optimális lapcserélési algoritmusokat? mi van helyette?
Megmondja, hogy melyik lesz az a lap, amit a legtávolabbi jövőben kell újra elővenni, és ezt fogja kiüríteni. Ez megvalósíthatatlan, mert sajnos nem látunk a jövőbe, a laphiba idejében nem lehet megmondani, hogy mely lapokra lesz hivatkozás. -> Munkakészlet modell és algoritmus.

23.  Adott 2 processz, meg van adva mind2nek a beérkezési ideje, cpu időszükséglete, és ki kellett számolni a várakozási időt RR ütemezés esetében 3 és 5 cpu időszelettel?


24.  Mi az a DMA?
A DMA (Direct Memory Access) egy önálló adatmozgató áramköri elem, ami megkíméli a CPU-t a nagy tömegű adatok átmásolgatásától a hardvermemóriából az operatív memóriába. Ez természetesen visszafelé is működhet, például hálózati kártya felé való küldés esetén. Azért előnyös DMA használata, mert amíg ő teljesen egyedül elvégzi a másolási feladatokat, a CPUnak lehetősége van mással foglalkozni, így nem veszíti el az időszeletet a számításigényes feladatok megoldásakor.

25.  Definiálja a processzus és a szál fogalmát!
A processzus az operációs rendszer keretein belül aktuálisan futó programpéldány, amely különböző állapotjelzőkkel (Ready, Running, Stopped, Sleeping, Zombie) rendelkezik.
Az operációs rendszer programok helyett processzusokkal dolgozik.A processzor szempontjából minden szál egy utasításfolyam, amelyek ugyanazon virtuális memóriát látják és külön-külön megszakíthatók.
Egy CPU-n egy időpillanatban csak egy szál futhat, valamint a CPU tulajdonképpen processzusok helyett a szálak között váltogat. A mai architektúrákban megkülönböztetünk User Interface és Worker szálat.

26.  Mi a virtuális tárkezelés? Mi a laphiba?
A virtuális tárkezelés következtében az elindított programokat az operációs rendszer lapokra bontja a mágneslemezen és a pozíciójukat rögzíti egy laptáblába. A program indításakor az első néhány lap betöltődik a memóriába, majd a további lapok szükségességénél az operációs rendszer egy lapcsere algoritmus segítségével berakja a futáshoz szükséges következő lapot a memóriába.Laphiba akkor fordulhat elő, ha egy memóriából hiányzó lap kerül meghivatkozásra. Ennek két leggyakoribb oka az lehet, hogy az adott lapra való hivatkozás nem megfelelő címtartományban történik vagy az elérni kívánt lap éppen használaton kívül van, ezért swappolva lett a memóriánál sokkal lassabb diszkre.

27.  Miért számozunk erőforrást holtpont kezelésnél?
- Folyamatok bármikor igényelhetik az erőforrásokat de csak a megadott sorrendben
- Szinte lehetetlen kielégítő sorrendet találni


 

1.        Mi az operációs rendszer és a kernel fogalma?

 

Feladatai: erőforrás menedzselés, absztrakt platform megvalósítója, szolgálja a biztonságot, az izolációért felelős. A kernel az operációs rendszer központi része, ami Ring 0-ban fut, szigorúan véve maga a kernel az operációs rendszer. A kernelben zajlik az ütemezés, memória allokáció, processzuskezelés, fájlrendszerek kezelése, megszakítások, driverek.

 

2.  Definiálja a processzus és a szál fogalmát!

         El kell tudni mondani mi a különbség a processz és a szál között.

Minden processznek legalább egy szála van (lehet több is), a szálak ütemezés szempontjából függetlenek, de memóriakezelés szempontjából ugyanazt a memóriateret látják a szálak. A processzusok egymás közt teljesen más memóriateret látnak, így valósul meg az izoláció.

 

3.    Definiálja mi az a kritikus szekció, kölcsönös kizárás?

 

Kritikus szekciónak nevezzük a program/folyamat azon részét, amely megosztott erőforrásokhoz fér hozzá (azaz ahol előfordulhat versenyhelyzet).  Erre megoldás: a kölcsönös kizárás, mely biztosítja, hogy ha egy folyamat használ valamely megosztott változót/fájlt, akkor a többi folyamat tartózkodjék ettől a tevékenységtől – azaz egy időben két folyamat ne lehessen a kritikus szekciójában.

 

4.    Mik azok a rendszerhívások és megszakítások?

 

A rendszerhívások függvények, meg lehet őket hívni a programunkba, ezek a függvények az operációs rendszerben vannak implementálva (ez a szabványos interface), rendszerhívások segítségével kérhetjük meg az operációs rendszert arra, hogy hajtson végre olyan utasításokat, amiket csak a kernel tud megtenni a ring 0-ban. A megszakítás egy olyan hardveres megfontolás, ami lehetővé teszi a számítógépnek, hogy tudjon reagálni az aszinkron eseményekre, felfüggessze azt, amit éppen csinál, úgy, hogy ahhoz vissza is tudjon térni később.

 

 


 

 

5.   Definiálja a szemafort!

 

A szemafor a szinkronizációs problémák megkönnyítésére szolgáló programozás technikai eszköz, egy speciális változótípus, melyet csak két, hozzá tartozó, osztatlan művelettel lehet kezelni: up és down. (a szemaforváltozó más utasítással nem érhető el):  down: while s<1 do ; s:=s-1;  up: s:=s+1;

 

6.   Definiálja mi az ütemezés? Mi a preemptív és a nem-preemptív ütemezés közötti különbség?

 

Az ütemezés az operációs rendszer egyik folyamata, amikor eldönti, hogy melyik processznek adja ki a processzor soron következő időszeletét. A preemptív ütemezés az az, amikor az operációs rendszer osztja el (ütemező algoritmus szerint) a CPU időszeleteit interruptokkal, az éppen futó processzek beleegyezése ehhez nem szükséges. A nem-preemptív (kooperatív) ütemezésnél a processz dönti el, hogy mikor adja át a processzort más processzeknek. Ezt csak zárt rendszerekben alkalmazzák, ugyanis könnyű kártékony programot írni, ami magához ragadja a CPU-t.

 

 

7.   Mit jelent a belső és külső töredezettség a memória kezelés szempontjából?

 

Fixméretű partíciók esetén az elvesztegetett kihasználatlan részeket belső töredezettségnek nevezzük – azaz lefoglalt memórián belüli részt vesztegetünk el. A lefoglalt memóriához képesti külső részeket vesztegetünk el, az a küldő töredezettség, mely memóriatömörítéssel orvosolható.

8.   Mit jelent a relokációs követelmény a memória kezelés szempontjából?

 

Átcímzés, a programozó nem tudja, hogy a processzus hol lesz a memóriában, amikor végrehajtódik, illetve amíg egy processzus fut, lehet, hogy áthelyeződik a diszkre, a memóriatömörítés is megváltoztathatja a memória címeket.  Ezekben az esetekben a memória referenciákat át kell alakítani a kódban – azaz amikor a program betöltődik meg kell határozni az aktuális (abszolút) memória címeket.

9.   Mi az MMU, mi a fő feladata?

 

Az MMU a processzornak egy hardveres áramköri része, melynek teljes neve a Memory Management Unit. Fő feladata, hogy a processzusok virtuális memória címterében előforduló címhivatkozásokat -a laptábla vagy szegmensleírók szabályai által meghatározott módon- megfelelti/lefordítja a memória buszhoz csatlakozó memória cellák fizikai elérési címére. Ezen kívül a virtuális egységek (szegmens, lap) védelmének (olvasás, írás, végrehajtás) sérülése és az érvénytelen cím-megfeleltetések esetén kivételt vált ki, melyet a processzor a megszakításokhoz hasonló módon kivétel-kezelő eljárásokkal tud kezelni.

 

 

 

10.    Mi a virtuális tárkezelés? Mi az a laphiba?

 

Virtuális tárkezelés esetén a programok által látott memóriaterület különbözik a fizikai memóriától (nagyobb annál), a program által látott rész a virtuális memória. A virtuális és fizikai memóriát egyenlő darabokra osztjuk fel, a virtuális memória darab a lap (page), a fizikai memória egység a lapkeret (frame).  Egy lappal csak akkor tudunk dolgozni, ha keretbe helyezzük, azaz ténylegesen benne van a memóriában. Ha nincs a laphoz lapkeret rendelve laphiba generálódik, lapcserélési algoritmus segítségével betöltődik a hívott lap.

11.    Mi a laptábla és a TLB?

 

A laptábla célja, hogy a lapokat lapkeretekre képezzük le, lényegében egy függvény, melynek argumentuma: a virtuális lapszám, az eredmény: a lapkeret száma. TLB azaz Translation Lookaside Buffer (címfordítási gyorsítótár vagy asszociatív memória) egy hardver eszköz, mely a laptábla megkerülésével – annak használata nélkül – képezi le a logikai címeket fizikai címekre.

 

 

12.    Mi a különbség karakteres és blokkos eszközök között?

 

A blokkos eszközök (pl. RAM, lemezek, RAID) az információt adott méretű blokkokban tárolja, mindegyiket saját címmel, az egyes blokkok az összes többitől függetlenül írhatók olvashatók. A karakteres eszközök (pl.: nyomtató, billentyűzet, egér) kibocsájtják/fogadják a karakterek sorozatát anélkül, hogy figyelembe venné a szerkezetet, az adat karakterenként írható olvasható, nem címezhető.

 

13.    Mi a DMA?

 

Direct memory accessdirekt memória hozzáférés - adatátviteli eljárás, amely lehetővé teszi az adatok közvetlen cseréjét az operatív memória és a periféria között anélkül, hogy a központi vezérlőegység beavatkozását igénybe venné

14.    Mi az a RAID?

 

A RAID (Redundant Array of Inexpensive/Independent Disks) tárolási technológia, mely segítségével több fizikailag független merevlemezt kezelhetünk egy logikai lemezként az adatbiztonság és az adatelérési sebesség növelése érdekében. A különböző RAID szintek különböző szempontokat kívánnak megvalósítani csíkozás, tükrözés, paritásinformáció tárolás, stb. technikák segítségével (RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 0+1 RAID 1+0 stb.)

15.    Mit jelent a file rendszer fogalma?

 

Az operációs rendszernek a fájlok tárolásával, rendszerezésével, adathozzáférés/keresés megvalósításával foglalkozó része a fájlrendszer, mely az adatállományok egy tárolási és elrendezési módszerét valósítja meg a rendelkezésre álló diszken. (Teljesen absztrakt adatszerkezet és hozzá tartozó műveletek a lemez blokkjainak kiosztására. )

Nevekhez adattartalmat rendel gyakorlatilag

 

 

16.    Mi az i-node?

 

Egy olyan fájlkezelési meggondolás, ami jó kis és nagy méretű fájlok kezelésére is. Minden fájlhoz tartozik egy i-node, abban megtalálható a fájl minden metaadata, és pointerek a data blockokhoz – ha nagy a fájl, single-double-triple indirect blokkokról is beszélhetünk, amik további pointereket tartalmaznak a data blockokhoz. i-node méret fix (ált 4kB)

 

1. Mi az a processzus?

A processzus egy végrehajtás alatt lévő program. Minden processzushoz tartozik egy saját

címtartomány, regiszterkészlet, processzustáblázat.

2. Mik a szálak?

Egy processzuson belüli többszörös vezérlési szálakat "szálaknak" vagy esetenként

könnyűsúlyú processzusoknak nevezzük. Ezek a szálak egy címtartományon osztoznak.

Memória területen belül kommunikálnak kernelhívások nélkül.

3. Mi az a kernel?

Az op.rsz azon része mely privilegizált módban fut a memóriában helyezkedik el alapvető és

a leggyakrabban használt funkcionalitásokat implementál.

4. Definiálja mi az a kritikus szekció!

A programnak azt a részét, amelyben a megosztott memóriát használjuk, kritikus területének

vagy kritikus szekciónak nevezzük.

5. Definiálja mi az a kölcsönös kizárás!

Egy módszer, amely biztosítja hogy ha egy processzus használ valamely megosztott változót,

fájlt akkor a többi processzus tartózkodjon ezen tevékenységtől. A versenyhelyzet

megelőzésnek megoldása.

6. Mit jelent a privilegizált mód?

Az op.rsz védelmének érdekében kettő vagy több CPU működési mód létezik. Privilegizált

módban (kernel vagy rendszer) miden CPU utasítás és CPU regiszter elérhető.

7. Mik azok a rendszerhívások?

A rendszerhívások kiterjesztett utasítások, az op.rsz. és a felhasználói programok közötti

kapcsolatot biztosító kiterjesztett utasításkészlet. Funkciójukat tekintve lehetnek fájlkezelő

rendszerhívások, időkezelő, könyvtárkezelő processzuskezelő. Összességük adj az operációs rendszer

által alkotott absztrakt gépet.

8. Mik azok a megszakítások?

A normál végrehajtási folyamat megszakítása. A folyamatot felfüggesztjük, a folyamathoz

képest külső esemény hatására olyan módon hogy a folyamathoz vissza lehet térni. A

megszakítások tehát olyan eseményeket jeleznek melyre az operációs rendszernek lehetőség szerint

azonnal kell reagálnia. Pl: Megszakítás (Interrupt), Kivétel (Exeption), Nem maszkolható

megszakítás (NMI), Csapda (Trap):

9. Definiálja mi az a versenyhelyzet!

Ha kettő vagy több processzus ír vagy olvas megosztott adatokat és az olvasás vagy írás végeredmény

attól függ hogy ki és mikor fut.
12. Definiálja mi az a tevékeny várakozás!

Amikor folyamatosan tesztelünk egy változót egy bizonyos érték bekövetkezéséig.

Javasolt megoldási mód a kritikus szekció problémához. mind a mellet sok processzor időt

fogyaszthat el ha sokáig kell várni a kívánt érték bekövetkezésére, és az erre fordított CPU idő nem

hasznos számítással telik.

13. Mi az a szemafor?

A szemafor egy változó típus melyet 1965 E.W.Dijkstra javaslatára vezettek be. Lényege

hogy a processzusébresztéseket számoljuk egy egész típusú változóban – szemaforban - a

későbbi felhasználás céljából.

Értéke lehet 0 nincsen elmentett ébresztés vagy valamilyen pozitív érték hogy egy vagy több

ébresztés van függőben még.

14. Mi az a mutex?

A Mutex egy speciális kétállapotú szemafor, amely elvesztette a számolás képességét. A

Mutual Exclusion kifejezésből származik ami kölcsönös kizárást jelent. Arra tervezték hogy

biztosítja, hogy egy időben csak egy processzus olvassa és írja a tárolót és a hozzá kapcsolód

változókat.

Kölcsönös kizárásra 1 kezdőértékű szemafor - mutex - jön létre A kritikus szakaszban belépni

kívánt a folyamat down műveletet hajt végre a kilépő pedig up műveletet hajt végre.

15. Mi az a gyártó-fogyasztó probléma? Írja le néhány szóval!

A gyártó adatok rak be, a fogyasztó adatokat vesz ki a bufferből mely egy közös korlátos

méretű tároló. Ha buffer megtelik akkor a gyártó, ha a buffer kiürül, akkor a fogyasztó

elaszik. A gyártó ha adatot tesz be a teljesen üres tárolóba akkor felébreszti a fogyasztót, a fogyasztó

ha adatot vesz ki a teljesen teli bufferből akkor felébreszti a gyártót.

Ezen probléma versenyhelyzethez vezethet a buffer tartalmának csökkentését növelését tekintve.

17. Definiálja mi az ütemezés?

Ha kevesebb erőforrás áll a rendelkezésünkre, mint a futásra kész processzusok száma akkor

az op.rsz-nek el kell dönteni melyik processzus fusson. Ezt ütemező algoritmusokkal dönti el.

Processzusokra és szálakra is egyaránt vonatkozik.

18. Mi preemtív és a nem-preemptív ütemezés közötti különbség?

A preemtív ütemezésnél az op.rsz elveheti a jogot a futástól az éppen futó folyamattól még a

nem-preemtív ütemezésnél a futó folyamat addig birtokolja a CPU-t míg állapota nem vált.

by Hegedüs Péter Oldal 3

19. Definiálja mi az a holtpont?

Egy rendszer folyamatainak H részhalmaza holtpontban van, ha a H halmazba tartozó

valamennyi folyamat olyan eseményre vár, amelyet csak egy másik H halmazbeli folyamat

tudna előidézni.

20. Mit jelent a belső töredezettség a memória kezelés szempontjából?

A lefoglalt memórián belüli részt vesztegetünk el.

21. Mit jelent a külső töredezettség a memória kezelés szempontjából?

A lefoglalt memórián kívüli részt vesztegetünk el.

Összmemória lehet hogy elég, de szét van szórva. Memóriatömörítés használható
22. Mit jelent a relokációs követelmény a memória kezelés szempontjából?

A programozó nem tudja hogy a processzus hol lesz a memóriában amikor végrehajtódik.

Amíg egy processzus fut lehet hogy áthelyeződik a diszkre. A megoldás a memória

referenciát át kell alakítani a kódban.

23. Mi az MMU, mi a fő feladata?

Az MMU a Memory Management Unit kifejezésből származik. Egy op.rsz funkció, feladat,

rész amelynek az a főfeladata hogy a virtuális címeket lefordítja fizikai címekre.

24. Mi a laptábla, hol használatos?

A laptábla célja hogy a virtuális lapokat lapkeretekre képezzük le. A laptábla egy függvény, a

virtuális lapszám az argumentum, a lapkeretszám pedig az eredmény. A függvény eredményét

helyesítjük a virtuális címbe a lapszám helyére így kapjuk a fizikai címet. Az MMU-ban

használjuk mikor a virtuális címből fizikai cím lesz.

25. Mi az a TLB?

A TLB egy mozaik szó amely Translation Lookaside Buffer. Címfordítási gyorsítótár. A TLB MMU

belül található néhány a bejegyzést tartalmaz.(8-64 db) ami a laptábla megkerülésével képzi le

logikacímet fizikacímre. A bejegyzések a lap adatait tartalmazza: virtuális lapszám, módosítási bit, a

védelmei mód és

lapkeret száma ahol a lap van. MMU egyidejűleg keresi a TLB-ben a lapot és a laptáblában is. A TLB

gyorsabban szolgáltat eredményt, ha tartalmazza a logikai cím és fizikai cím párost. Ha a laptáblában

találja meg csak az MMU, akkor a TLB-be is beteszi, hátha nemsokára ujra hivatkozás lesz rá.

26. Mi a laphiba? Mikor áll elő?

A laphiba egy megszakítás, amely akkor áll elő ha a program olyan lapra hivatkozik amelyik

lap nincs a fizikai memóriában. Az MMU észleli hogy a lap nincs a memóriában és ekkor egy

laphiba nevű megszakítást okoz. A laphiba lekezelése a következő: az operációs rendszer egy

lapkeretet kiír a lemezre (ha kell mert már nincs szabad), betölti a

kívánt lapot, módosítja a laptérképet a szükséges módon és a megszakítást okozó utasítástól

folytatja a futást. Ez egy természetes jelenség, minden programindulás az elején rengeteg

laphibával indul.

27. Mi az a vergődés?

Ha a memória túl kicsi ahhoz, hogy befogadja az összes processzeszhez, programhoz kapcsolódó

összes munkahalmazt, így a futás során a programok a sok laphibát okoznak és lassabban futnak. Ez

ma már azért van mert tipikusan az utasítás végrehajtás a gyorsabb mit egy lapbeolvasás. Ha egy

rendszerben a programok olyan gyakran okoznak laphibát, hogy a rendszer a lapcserékkel van

elfoglalva, és nem a hasznos számítással tölti a CPU idejét akkor ezt vergődésnek nevezzükA processzusok nem a "számítással"( hasznos tevékenység) vannak elfoglalva hanem a

lapcserékkel.

28. Mi a különbség karakteres és blokkos eszközök között?

A blokkos eszköz az információt adott méretű blokkokban tároljuk mindegyiket saját címmel.

Fő tulajdonsága hogy egyes blokkok külön írhatók olvashatók az összes többi blokkoktól

függetlenül. Pl: lemez

A karaktereseszközök vagy kibocsátja vagy fogadja a karakterek sorozatát anélkül hogy

figyelembe venne akár milyen blokk szerkezetet. A kartereseszközök nem címezhetőek és a

keresési művelteket sem tudják végre hajtani. pl nyomtató

29. Mi a DMA?

A DMA Direct Memory Access kifejezésből származik közvetlen memóriaelérés jelent. A

lényege hogy tehermentesítse a processzort ha adatot kell átvinni a memória és egy periféria

között. Nagy mennyiségű adatnál ez még hasznosabb

A processzor csak az adatátviteli művelet elején és végén játszik szerepet. Adatok bekerülnek

a memóriába processzorkezelés nélkül.

30. Mi az a RAID? Mire jók ezek az eszközök?

A RAID egy mozaikszó Redundant Array of Inexpensive/Independent Disks kifejezésből áll

olcsó/független lemezek redundáns tömbje jelent. Az adatok elosztása vagy replikálása több

fizikailag független merevlemezen, egy logikai lemezt hozva létre.

 - Az adatbiztonság növelését

 - az adatátviteli sebesség növelését szolgálja.

 - A különálló diszkekből egy nagy logikai tároló kialakítása

E három célból mindegyik RAID technológia más-más célokat valósít meg.

31. Mit jelent a file rendszer fogalma?

Az op.rsz azon része amely a fájlokkal foglalkozik. A fájlrendszer hajtja végre a

fájlrendszerrel kapcsolatos össze rendszerhívás, mint read,mount,chdir,

32. Milyen módszereket ismer az adott fájlhoz tartozó lemezblokkok nyilvántartására?

Folytonos helyfoglalás, láncolt listás helyfoglalás, láncolt listás helyfoglalás indexelés

használatával, i-csomópont.